Streszczenia

Etapy tworzenia programu naukowego:

 • od 03.02.2020 do 29.03.2020 r. - termin nadsyłania streszczeń prac oryginalnych
 • od 03.02.2020 do 29.03.2020 r. - termin nadsyłania przypadków klinicznych
 • od 03.02.2020 do 29.03.2020 r. - termin nadsyłania streszczeń prac studenckich
 • od 06.04.2020 do 26.04.2020 r. - ocena streszczeń przez recenzentów

Zgłaszanie propozycji odbywa się przez SYSTEM ABSTRAKTOWY PTK.

Zasady zgłaszania prac oryginalnych

Sesje konkursowe:

Jak co roku Komitet Naukowy Kongresów PTK organizuje konkursowe sesje prac oryginalnych:

 • w dziedzinie nauk klinicznych, 
 • w dziedzinie nauk podstawowych, 
 • prac studenckich, 
 • najlepszych prac plakatowych.
Aby praca wzięła udział w konkursie, należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłaszania prac w Systemie Abstraktowym PTK. Spośród wszystkich nadesłanych prac pięć najwyżej ocenionych z każdej ww. grupy zostanie zaprezentowanych na specjalnych sesjach konkursowych, podczas których jury wyłoni zwycięzcę. Autorzy zostaną nagrodzeni w trakcie Uroczystej Inauguracji Kongresu.  

Wytyczne dotyczące zgłaszania prac

Streszczenia:

 • Maksymalna liczba znaków: 3000
 • Maksymalna liczba rycin: 1 
 • Maksymalny rozmiar ryciny: 600 KB
 • Format ryciny: JPG
 • Liczba znaków na rycinę: 600 (liczba znaków odejmowana po zamieszczeniu ryciny)
 • Streszczenie w języku polskim lub angielskim
Przypadki kliniczne:
 • Maksymalna liczba słów: 300
 • Maksymalna liczba rycin: 1 
 • Format ryciny: JPG
 • Opis w języku polskim lub angielskim
Prace studenckie:
 • Maksymalna liczba znaków: 3000
 • Maksymalna liczba rycin: 1 
 • Maksymalny rozmiar ryciny: 600 KB
 • Format ryciny: JPG
 • Liczba znaków na rycinę: 600 (liczba znaków odejmowana po zamieszczeniu ryciny)
 • Streszczenie w angielskim