Organizatorzy

Organizator

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Komitet organizacyjny

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski
prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek 
prof. UJ, dr hab. n. med. Andrzej Gackowski
prof. UJ, dr hab. n. med. Grzegorz Gajos
prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak
prof. UJ, dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć
prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz
prof. UJ, dr hab. n. med. Jacek Legutko
prof. dr hab. n. med. Jacek Lelakowski 
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler 
prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska
prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec 
prof. UJ, dr hab. n. med. Marek Rajzer
prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki
prof. UJ, dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka