Komitet naukowy

Członkowie Komitetu Naukowego Kongresu PTK
Kadencja 2019 – 2021

Prof. Zbigniew Gąsior
Przewodniczący KNK

Prof. Dariusz Dudek
Z-ca Przewodniczącego KNK

Prof. Przemysław Mitkowski
Prezes-Elekt PTK

Prof. Jarosław Kaźmierczak
Konsultant Krajowy ds. Kardiologii

Prof. Anetta Undas
Redaktor Naczelna Kardiologii Polskiej

Prof. Andrzej Budaj
Przewodniczący Komisji Wytycznych i Szkolenia ZG PTK

Dr hab. Maciej Haberka
Sekretarz

Skład członków tworzących grupy tematyczne:

Dr hab. Agnieszka Tycińska
Prof. UJ Andrzej Gackowski
Prof. Anna Jegier
Prof. Artur Mamcarz
Prof. Beata Chrapko
Prof. Edyta Płońska-Gościniak
Prof. Ewa Stępień
Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj
Prof. Grażyna Brzezińska-Rajszys
Prof. UJ Grzegorz Kopeć
Prof. Izabella Uchmanowicz
Prof. UJ Jacek Legutko
Prof. Krzysztof Filipiak
Dr hab. Krzysztof Szydło
Prof. IK Maciej Sterliński
Prof. Małgorzata Kurpesa
Prof. Małgorzata Pyda
Prof. Marek Gierlotka
Prof. Mariusz Gąsior
Prof. Mariusz Kruk
Dr hab. Miłosz Jaguszewski
Dr hab. Monika Komar
Mgr Piotr Hetman
Prof. Piotr Jankowski
Prof. Piotr Lipiec
Prof. IK Przemysław Leszek
Prof. IK Rafał Dąbrowski
Dr Renata Wolfshaut-Wolak
Prof. Robert Gil
Prof. Tatiana Mularek-Kubzdela
Prof. Tomasz Hirnle
Prof. Tomasz Smoleński
Prof. nadzw. Tomasz Zdrojewski
Prof. Wojciech Kosmala
Prof. Wojciech Wojakowski