Program

Program XXIV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zostanie przedstawiony w lipcu 2020 r.

Program ramowy (pdf)