Rejestracja

Dostęp do wszystkich wykładów podczas Kongresu będzie dla wszystkich lekarzy bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Logowanie uczestników możliwe będzie poprzez wykorzystanie loginu i hasła portalu mp.pl lub po utworzeniu konta uczestnika Kongresu na podstawie nr PWZ.

Certyfikat uczestnictwa wraz z punktami edukacyjnymi* będzie dostępny po wniesieniu opłaty w wysokości 95 zł. Opłata uprawni również do otrzymywania prenumeraty Zeszytów Edukacyjnych Kardiologii Polskiej w języku polskim oraz Kardiologii Polskiej w języku angielskim (dla zainteresowanych).

Zamów kartę uczestnika z certyfikatem i prenumeratą Zeszytów Edukacyjnych Kardiologii Polskiej.

W celu uzyskania dostępu do transmisji lekarze zagraniczni proszeni są o kontakt na adres e-mail: rejestracja-kongresptk@mp.pl. W treści wiadomości należy wpisać: imię, nazwisko, numer dokumentu poświadczającego uprawnienia lekarskie, telefon oraz – ewentaulnie – deklarację chęci zakupu karty uczestnictwa.

Do końca października 2020 roku na stronie Kongresu będą dostępne wszystkie nagrania rejestrowane podczas sesji transmitowanych na żywo.
Po zakończeniu Kongresu materiały wideo zostaną opublikowane m.in. na Multimedialnej Platformie Edukacyjnej PTK oraz stronie Kardiologii Polskiej.

* Na podsatawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 965, z późn. zm.), w związku z art. 19 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r., poz. 295, z późn. zm.) i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 239, poz. 1739) w związku z art. 14h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568).