Streszczenia

Wytyczne dotyczące prac zakwalifikowanych na Kongres

Ze względu na zmienioną formułę tegorocznego wydarzenia – Kongres będzie transmitowany na żywo w Internecie – wszystkie zakwalifikowane prace zostaną zaprezentowane na stronie www.kongres2020.ptkardio.pl w zakładce Streszczenia oraz opublikowane w wydaniu specjalnym „Kardiologii Polskiej”.

W związku z tym prosimy Autorów zakwalifikowanych prac o przygotowanie prezentacji PowerPoint zapisanej w formacie PDF (preferowany układ poziomy, maks. Rozmiar 20 MB), która zostanie umieszczona na stronie Kongresu i będzie dostępna dla wszystkich uczestników.

Prezentacja powinna zawierać nazwisko (nazwiska) autora (autorów), afiliację oraz tytuł pracy. Dopuszczamy możliwość publikacji zarówno w języku polskim, jak i angielskim. W prezentacji należy zamieścić Deklarację potencjalnego konfliktu interesów.

Pobierz deklarację

Istnieje możliwość przygotowania dodatkowego (nieobowiązkowego) nagrania audio lub audiowizualnego w formatach: mp3 lub mp4 (maksymalne rozmiary: szerokość 720p, rozmiar 150 MB).

Materiały spełniające powyższe wymogi należy przesłać na serwer DropBox – Autorzy otrzymali drogą mailową instrukcję z dostępem do indywidualnego imiennego folderu, w którym należy umieścić pliki.

Wszystkie materiały należy przesłać do 20 sierpnia 2020 r. Przesłanie prezentacji jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w wirtualnym Kongresie PTK 2020.

Pliki niespełniające wymogów zostaną odesłane do modyfikacji. Komitet Organizacyjny Kongresu nie odpowiada za jakość przesłanych materiałów. Brak przesłania prezentacji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w Kongresie.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym pod adresem: wykładowcy-kongresptk@mp.pl.